DSpace Repository

Browsing by Author "Alimxodjayeva, Paraxat"

Browsing by Author "Alimxodjayeva, Paraxat"

Sort by: Order: Results:

  • Alimxodjayeva, Paraxat (Toshkent, 2015-12-10)
    Qo'ilanma 10 bobdan iborat boiib , tibbiy genetikaning asosiy tekshirish usullari: sitogenetik, geneaiogik, populatsion-statistik, egizaklar, derm atoglifika, biokim yoviy, immunogenetik, molekular-genetik, tibbiy ...