Tashkent Medical Academy Repository

Tashkent Medical Academy Repository is an institutional electronic archive for long term storage, accumulation and provision of long-term and reliable open access to scientific research results and intellectual products of the academic community of Tashkent Medical Academy associated with them.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Маматқулов, Баҳромжон (Тошкент, 2005-08-06)
  Ушбу ўқув қўлланма ҳозирги замоннинг муҳим масалаларидан бири, аҳоли саломатлигини ўрганишнинг ижтимоий гигиеник тадқиқот услубларига бағиш- ланган. Уқув қўлланмада тиббий муассасалар шароитида статистик тадқиқот ўтка- ...
 • Qosimova, Stayla (Тошкент, 2005-08-02)
  Darslikda bioorganik kimyoning eng muhim nazariy masalalari, reaksiyalar mexanizmi biomanbalar asosida tahlil etilgan, keltirilgan reaksiyalar mexanizmi haqidagi bilim va ko‘nikmalar kelgusida to‘g‘ridan- to‘g‘ri biokimyoviy ...
 • Masharipov, Sobir (Toshkent, 2009-08-14)
  Ushbu qoMlanmada tibbiy kimyoning eng muhim nazariy masalalari, reaksiyalar mexanizmi biomanbalar asosida tahlil elilgan. Keltirilgan reaksiyalar mexanizmi haqidagi bilim va ko‘nikmalar kelgusida bevosita biokimyoviy ...
 • Eshonov, O. Sh (Тошкент, 2010-10-12)
  Darslik „Anesteziologiya va reanimatologiya" fani bo‘yicha Oliy ta’limning 720000— ,,Sog‘liqni saqlash'1 sohasi, 5720100—„Davolash ishi" yo'nalishiga doir namunaviy dastur asosida yozilgan bo'lib, unda anesteziologiya ...
 • Ahmedov, A (Toshkent, 2018-10-03)
  Ushbu darslik O'zbekiston Respublikasi 01 iy va o'rta maxsus ta’lim vazirligi hamda Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan umumiy amaliyot shifokori tayyorlash o'quv dasluri asosida yozildi. Darslik tibbiyol ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds