DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • DJABBAROVA, Yu.Q. (Toshkent tibbiyot akademiyasi, 2013-03-07)
  DarsliK tibbiyot oliy o'quv yurtlarida akusherlik fanini o’rganayotgan talabalar uchun mo’ljallangan. Mazkur darslixda ayollar jinsiy a’zolari anatomiyasi, homilaning rivojlanishi, ayollarda homiladorlik ...
 • Ya. N. Allayorov (Toshkent tibbiyot akademiyasi, 2017-02-15)
  O‘quv qo‘llanmada mavzularni yoritishda homiladorlik va tug‘ruqni boshqarish, chaqaloqlik davri parvarishi, akusherlik patologiyalarining oldini olish va davolashda akusherlik amaliyotida keng qo‘llaniladigan klassik usullar ...
 • Xo‘jayeva, Qunduz (Toshkent tibbiyot akademiyasi, 2006-05-25)
  Qo'IIanmada LOR a’zolariga, shuningdek, boshqa a ’zolar va sistemalarga oid asosiy simptomlar aks ettirilgan. Qishloq va shahar vrachlar shoxobchalari (QVSH SHVSH) umumiy amaliyot vrachining kundalik faoliyatida bilishi ...
 • G. J. Jarilkasinova (Toshkent, 2008-07-15)
  Ushbu kitob yaratilishidan asosiy maqsad talabalarga organizmdagi a ’zo va to‘qimalar faoliyatidagi fiziologik jarayonlarni to‘g‘ri talqin qilish uchun zarur boigan tashxis usullarida foydalaniladigan tibbiy asbob-uskuna ...
 • Akbarov, M.M.; Kasimov, Sh.Z.; Ismatullaev, Z.U.; Avezov, A.M.; Yusupov, M.M.; Mirzayev, U.M.; Naimov, S.N. (2018-06-01)
  To estimate the results of direct and remote observations of 153 patients with post-operative scar strictures of MBD and early imposed BDA. Materials and Methods: The treatment results of 153 patients operated in ...
 • Ahmedov, A (Toshkent, 2018-10-03)
  Ushbu darslik O'zbekiston Respublikasi 01 iy va o'rta maxsus ta’lim vazirligi hamda Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan umumiy amaliyot shifokori tayyorlash o'quv dasluri asosida yozildi. Darslik tibbiyol ...
 • Eshonov, O. Sh (Тошкент, 2010-10-12)
  Darslik „Anesteziologiya va reanimatologiya" fani bo‘yicha Oliy ta’limning 720000— ,,Sog‘liqni saqlash'1 sohasi, 5720100—„Davolash ishi" yo'nalishiga doir namunaviy dastur asosida yozilgan bo'lib, unda anesteziologiya ...
 • To'xtayev, R (Toshkent, 2007-11-23)
  Mazkur darslikda farmatsevtika instituti talabalari uchun anorganik kimyoning nazariy asoslari berilgan. Talabalarga qulay bo‘lishi maqsadida awwal kimyoning qonunlari, reaksiyalarning energetikasi, tezligi, eritmalar ...
 • Саноев, Зафар (Тошкент, 2019-12-12)
  Ҳозирги кунда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, ер юзида 300 млн га яқин аҳолида депрессия кузатилмоқда. Ривожланган мамлакатларда технологиянинг кучайиб бориши, ҳаёт даражасининг ошиб бориши ва ўзаро ...
 • Rahimbayeva, G (Toshkent, 2014-09-16)
  Ushbu darslikda umumiy nevrologiyaning asoslari shuningdek asab tizimining klinik-anatomik tuzilishi, tekshiruv usullari va turli patalogik jarayonlardagi semiotikasi hamda topik diagnostikasi to'liq bayon etilgan. Darslikni ...
 • Ayyupova, Ayyupova (Tashkent Medical Academy, 2018-01-22)
  This article summarizes our own analysis and literature data, which show the need to comply with the strategy for monitoring critical conditions, in particular obstetric hemorrhages - the need for an active response to ...
 • Olimho'jayeva, Т (Toshkent, 2005-10-10)
  Bu o‘quv qo'llanma bioanorganik va fizkolloid kimyoni o ‘rganadigan tibbiyot oliy o ‘quv yurti talabalariga yordam tariqasida tuzilgan. Qo‘llanma talabalarning amaliy mashg‘ulotlarga mustaqil tayyorlanishi uchun zarurdir.
 • Sobirova, A (Toshkent, 2006-11-22)
  Darslikda oqsillar, nuklein kislotalar, karbon suvlar va yog‘larning struktura vafunksiyasi togrisida hamda fanga oid bir qator yangi ma’lumotlar kiritilgan. Biokimyo fanining nazariy va amaliy tibbiyotdagi ahamiyatini ...
 • Obidov, O (Toshkent, 2010-04-30)
  Ushbu darslik tibbiyot va farmatsevtika oliy o‘quv yurtlari talabalarining biologik kimyoning nazariy qismini o‘zlashtirishidagi zarur bo‘lgan amaliy mashg‘ulotlarni bajarishiga moljallangan. Keltirilgan ayrim usullardan ...
 • Kh. Ya. Karimov B. U. Iriskulov, M. K. Ergashev (Tashkent Medical Academy, 2018-12-10)
  One of the major causes of unsuccessful prevention and treatment of diabetic angiopathies is lack of knowledge about the mechanisms of their development [1,11]. The objective of the present study was to explore the ...
 • Hamrayev, J (Toshkent, 2011-09-28)
  «Topografik anatomiya operativ hirurgiyasi asoslar - 720000 bilan» fanidan «Pediatriya ishi» - 5720200 yo‘nalishi bo‘yicha «Bolalar operativ xirurgiyasi» darsligi tibbiyot institutlarining pediatriya fakultetlari talabalari ...
 • Rahmatov, B (Toshkent, 2008-08-04)
  Qo'llanmada bolalar orasida uchrayotgan yuqumli kasalliklarning asosiy kechish xususiyatlari, etiologik tizimi, epidemiologiyasi, putogenez tizmasi, klinik kechimi va tasnifi, diagnostika usullari, uy sharoitida davolashga ...
 • A’zamxo‘jayev T.S (Toshkent, 2010-08-02)
  Intensiv terapiya bir necha o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, birinchi navbatda kompensator harakterga ega b o ‘lgan to‘ldiruvchi va o‘rnini bosuvchi davo muolajalari o‘tkaziladi (nafas yo‘llarining erkin o‘tkazuvchanligini ...
 • Karabayev, E (Toshkent, 2013-11-05)
  Ushbu o'quv qo'llanmada burun va burun yondosh bo'shliqlari kasalliklarining etioiogiyasi, patogenezi, zamonaviy diagnostikasi,klinikasi, davolash usullari va profilaktikasi bo'yicha a ma'lumotlar keltirilgan bo'lib qo'llanma ...
 • Markhamat Mirakramovna Yakubova, Mukaddas Arabbayevna Mukhiddinova (Tashkent Medical Academy, 2018-09-09)
  The multiple sclerosis for today is one of the most actual problems. Statement of the given diagnosis - is the difficult process demanding the highest qualification of neurologists. In addition, multiple sclerosis methods ...